dysfunksjonell.no
31Aug/100

Støtt kampanjen Mitt Liv!

Nå er det min tur til å be dere om å mobilisere dere for en god sak.

Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og ULOBA har gått sammen i en allianse for å kjempe frem en individuell rettighetsfesting av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Kampanjen kalles Mitt Liv, og handler om friheten til å leve selvstendig selv om man lever med nedsatt funksjonsevne. Jeg er en av de mange som er avhengige av å ha personlige assistenter i hverdagen for å kunne leve et selvstendig liv, og har derfor BPA gjennom Trondheim kommune. Selv om kommunene har lovbestemt plikt til å tilby BPA, har ingen rett til å kreve ordningen. Beklageligvis finnes det ingen tydelig definisjon på hva BPA er, og ordningen blir derfor praktisert ulikt over hele landet.

Vil du lese mer om kampanjen Mitt Liv?
Du finner den på FaceBook: http://www.facebook.com/mittliv2010

"Hvis jag kan få assistans på det jag är dårlig på, kan jag göra det jag är bra på."
David Lega

15Jun/100

Celebrity of the Month

NHF Handikapnytt June 2010Remember that I said I was being interviewed in May? I just got off the phone with Øyvind's mom, who called to tell me she was surprised and excited when she pulled this month's issue of "Handikapnytt" out of her mailbox, and discovered that I was the one covering the entire front page! Who would have thought.. thank you for letting me know, and for all your sweet words - I really appreciate it. Smile

Quite frankly I had forgotten all about it, and I had no idea it would be published today. I was told June, but I've had so many other things on my mind lately it totally slipped. The article tuned out quite cool, and I'm a bit proud to be covering the front page. I'm also very pleased with the pictures, so thank you Anne Kari Berg for an excellent piece.

Feel free to leave me a comment, and tell me what you think of the piece! I'd like to hear your opinion, no matter if it's positive or negative.

Unfortunately the piece is in Norwegian only, but you can find it here (or simply by clicking the picture).

Photo © Norges Handikapforbund