dysfunksjonell.no
31Aug/100

Støtt kampanjen Mitt Liv!

Nå er det min tur til å be dere om å mobilisere dere for en god sak.

Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og ULOBA har gått sammen i en allianse for å kjempe frem en individuell rettighetsfesting av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Kampanjen kalles Mitt Liv, og handler om friheten til å leve selvstendig selv om man lever med nedsatt funksjonsevne. Jeg er en av de mange som er avhengige av å ha personlige assistenter i hverdagen for å kunne leve et selvstendig liv, og har derfor BPA gjennom Trondheim kommune. Selv om kommunene har lovbestemt plikt til å tilby BPA, har ingen rett til å kreve ordningen. Beklageligvis finnes det ingen tydelig definisjon på hva BPA er, og ordningen blir derfor praktisert ulikt over hele landet.

Vil du lese mer om kampanjen Mitt Liv?
Du finner den på FaceBook: http://www.facebook.com/mittliv2010

"Hvis jag kan få assistans på det jag är dårlig på, kan jag göra det jag är bra på."
David Lega