dysfunksjonell.no
5Dec/190

5. adjektiv: “Blek”

Dette ble et noe blekt forsøk på å skrive noe til dagens adjektiv. #epicfail

Posted by Shamini on December 5, 2019 – 12:00 PM

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.