dysfunksjonell.no
18Apr/160

En ting er helt sikkert..

..jeg er nøyaktig den samme jenta jeg var da jeg begynte å skrive i denne dagboka, uansett hvor hardnakket jeg forsøker å påstå noe annet.

Posted by Shamini on April 18, 2016 – 2:48 AM

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.