dysfunksjonell.no
1Nov/080

Godkjent ExFac-oppgave!

Idag gjorde Bodil meg en kjempetjeneste! Hun kjørte nemlig opp på Dragvoll før hun kom på jobb, for å sjekke godkjenningslistene i ExFac som ble hengt opp igår. I tillegg lette hun frem oppgaven jeg leverte den 22/10 - to hele dager før fristen - og tok den med til meg. Dermed sparte hun meg for ca. 40 minutter på bussen, bare for å sjekke om jeg får lov til å gå opp til eksamen eller ei. Oppgaven hadde vi to uker på å fullføre, og som vanlig begynte jeg ikke før den 21/10. Vel, etter ca. tre timer med jobbing, surfing, IRCing, MSNing og ymse andre aktiviteter var jeg ferdig med oppgaven - og jeg var fornøyd!

Til forskjell fra i fjor, iallfall såvidt jeg kan huske, var denne obligatoriske oppgaven delt inn i de tre delene min ExFac består av: fonetikk, lingvistikk og litteratur - og siden jeg studerer fonetikk valgte jeg selvsagt fonetikk-delen (kanskje utaktisk med tanke på kommende eksamen, men pyttsan). Jeg storkoste meg, og det føltes godt å være så sikker på en besvarelse som jeg var på denne. Nå er det engang slik at vi har forelesninger på norsk, bøker på engelsk, og kan velge selv om vi vil besvare oppgavene på bokmål, nynorsk eller engelsk. Av en eller annen merkelig grunn syns jeg det er lettest å besvare oppgavene på engelsk, sånn at det hele stemmer overens med bøkene vi bruker, og fikk kommentarer som: "good", "very good", og "excellent!" på alle del-oppgavene. Dette betyr at jeg får gå opp til eksamen i desember, så da er det bare å begynne å lese intensivt. Nå håper jeg bare at eksamen også er delt inn i de tre ulike delene, men så heldig kan jeg vel umulig være?

Posted by Shamini on November 1, 2008 – 1:33 AM

Comments (0) Trackbacks (0)
 1. Så bra! Var så vidt jeg bestod hele Ex.phil greia. Er for utflytene i hodet mitt. *glise* Er ex.phil-forelesningene på låven? Er ferdig med praksis og i gang med forelesninger igjen på låven på mandag.

 2. Aner ikke hvor ExPhilen er hen, jeg. Jeg strøk på eksamen når jeg tok den da jeg gikk første året med engelsk, og i den nye studieretningen er det ikke et fag som er påkrevd før tredje semester – thank god.

 3. Åh, den fordømte exfacen! Jeg stod jeg også, null problem (og jeg valgte fonetikk), men å finne frem til nivå 5 på bygg 4 var litt av en skattejakt! Hvem skulle tro at de KUN hadde heis opp dit? Note to self: Jeg liker ikke heisene på Dragvoll.

  Jeg liker derimot it’s Learning, men folka på ExFac0003 har ikke skjønt at det eksisterer, tydeligvis.

  Til Linda: De siste forelesningene i exphil ble holdt i uke 44, men ta min informasjon med en klype salt, da “NO MORE EXPHIL” ble skrevet ned i dagboken i starten av semesteret, og datoene kan ha blitt endret siden da.. Smile

 4. Maria:
  ExFacen er ikke så ille, syns jeg – og den hadde selvsagt vært langt MINDRE ille om jeg hadde orket å lese på den. Studerer du ExFac iår? Vet du noe om hvorvidt vi kan velge mellom litteratur, lingvistikk eller fonetikk på eksamen?

  It’s Learning blir bare brukt til et av mine tre fag iår, så det er ikke bare ExFacerne som ikke kan/vil bruke det. Jeg syns også den er kjekt, og det er utrolig deilig å kunne levere oppgaver der, istedet for å busse i 40 minutter t/r kun for å levere et ark.

 5. Hei hei, studenten min!

  Å googla etter exfac0003 kan vera spanande, ja. Smile

  For å svara på spørsmålet ditt: På eksamen skal du kunna heile pensum, og studieplanen seier at du må stå både på språkdelen og på litteraturdelen for å stå samla. Du skal altså prøvast i alle disiplinane, med mindre språklærarane finn ut at me vil fokusera på t.d. fonetikk og gløyma heile lingvistikken. Men det er ikkje særleg sannsynleg. Wink

  Men hugs at på eksamen har du lov til å spørja faglærar om kva det enn skulle vera. Det er faglærar sitt ansvar å ikkje svara for mykje!

  Leveringsmåte for obligatoriske øvingar er eit kapittel for seg. Det eg skriv her, er eit forsøk på å gjera greie for dei vala me har gjort, slik at dei kanskje vert meir forståelege:

  Éin grunn til at me ikkje tek imot oppgåvene via It’s Learning, er at me då vil gå opp frå éin kokk (sekretær) til fire kokkar (sekretær + tre faglærarar) som skal registrera leverte oppgåver på dette emnet. Med 285 eksamensmelde studentar er det viktig at oppgåver t.d. ikkje kjem bort i sølet. At mange studentar i år uansett ikkje leverte oppgåvene sine på føreskriven stad (bygg 3), men leverte til uvitande institutt omkring på heile Dragvoll, er ei anna historie…

  Men hovudgrunnen til at det vart papirlevering i haust er at ved elektronisk levering er det alltid massevis av studentar som leverer Word-filer (erfaringsmessig ca. halvparten, sjølv om dei skulle få beskjed om å levera som t.d. pdf). Og Word-filer vert det som regel krøll med, særleg i fonetikk og lingvistikk (pga. figurar og fontar), men ikkje berre der.

  Dette er jo bra dumt dersom studenten har gjort seg skikkeleg flid, men så vert det berre rot når fila skal opnast. Det er ikkje utan grunn at grafisk bransje gjerne tek ekstra betalt dersom eit manuskript er levert som Word-fil. (Huff, eg kjenner skrekkhistorier om Word og elektronisk levert eksamen, der sensor til og med har vore teknisk svært så oppegåande.)

  Men sjølvsagt må ein ta omsyn til studentar som av ulike grunnar ikkje har høve til å levera på papir innan trevekersfristen, eller som det er vanskeleg for. Om nokon skriv til meg og bed spesielt om å få levera elektronisk, er svaret alltid «ja» så sant vedkomande leverer pdf, og «tja» om dei vil levera Word-fil. Smile

  Men om det er OK for deg, vil eg gjerne ta med momentet i rapporten der opplegget i haust skal evaluerast. Det skal vel godt gjerast å få ressursar til å ta seg av det meirarbeidet som elektronisk levering inneber, men det skader jo ikkje om dei som sit på pengesekken, får vita om ønsket.

  Så eit par oppklaringar til ein annan blogglesar: Folka på exfac0003 bruker It’s Learning både for å leggja ut dokument, hengja opp meldingar og kommunisera med individuelle studentar. Dersom du ikkje får opp dette i din It’s Learning, så må det vera ein teknisk feil ein stad. Eg har høyrt rykte om at det finst studentar som av ein eller annan grunn ikkje har fått tilgang til alle dei emna dei er oppmelde i.

  Når det gjeld tilkomsten til bygg 4, nivå 5, så er det to trapper og éin heis dit. Den eine trappa er i bygg 4 (gå rett fram og til venstre når du kjem frå kantina), den andre trappa er i bygg 1 (gå opp trappa og over brua). Diverre er sistnemnde trapp + bru for tida stengde pga. noko arbeid i bygg 1. Fyrstnemnde trapp er vanskeleg å finna fordi ho er utvendig (pga. støyisolering ved eit institutt som arbeider m.a. med lyd), men me har snakka om å få ordna skikkeleg skilting. Innspelet ditt stadfester kor viktig dette er, og eg skal ta det med meg vidare i arbeidet.

  Skulle det vera fleire innspel eller ønske, er det berre å ta kontakt. Eventuelt kan ein også bruka evalueringsskjemaet som nettopp har vorte lagt ut på It’s Learning, for då vil det verta rapporter vidare oppover i systemet.


Leave a comment

No trackbacks yet.