dysfunksjonell.no
20Dec/060

20. adjektiv: “Hissig”

.. men, hissig? Livet er fint, flott, fullt av sommerfugler og rosa ..eh, elefanter! Wink

Posted by Shamini on December 20, 2006 – 8:22 PM

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.