dysfunksjonell.no
8Sep/060

Luthiriel the Vampire

Idag ble jeg "bitt" av ViolentDreams, ved å klikke på en link jeg fikk av henne. Deretter registrerte jeg meg - kall meg kronisk fan av alt som har med vampyrer å gjøre - og nå er det min tur å bite andre. Bodil var mitt første offer! (6)

La meg bite deg også?
Registrer deg nederst, ...and let me sire you!

Posted by Shamini on September 8, 2006 – 4:21 PM

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.