dysfunksjonell.no
30Aug/060

Trondheimsturen, del 2/2

Utstillingen ja. Jeg har tidligere skrevet at den gikk greit, men i etterkant tror jeg de fleste er enige i at den kunne vært så mye, mye bedre enn den ble. Først av alt, vil jeg berømme Bodil, Gine-Beathe og Janne Karin for alt arbeidet de tre har lagt ned i at det skulle bli utstilling i Trondheim også denne gangen. Dessverre er det nå slik at Oslo-klikken (de som kjenner til saken, vet hvem jeg snakker om - og at det ikke er snakk om å dra alle over en kam fra min side) ikke anser Norge nord for Sinsenkrysset som endel av NFFSCN, og dermed er det stadig et eller annen som skjærer seg.. denne gangen fikk vi ikke opp nok utstillingsbur, tilstrekkelig med rosetter, og hoveddommeren kunne ikke stille som planlagt, og måtte erstattes med en annen dommer. I tillegg dro påmeldingsansvarlig på klassetur samme dagen som påmeldingsfristen gikk ut, og satt dermed på fjellet med papirarbeidet som er rimelig essensielt for en utstilling, uten kontakt med omverdenen. Kan det bli mer seriøst enn dette?

Vel, jeg dro ned med mine 6 dyr, og resultatene ble som følger;
Omega's Happy New Year; 1. plass m/ 84,5 poeng
Silver Streak's Sparkling Diamond; 1. plass m/ 82 poeng
Svea; 1. plass m/ 82 poeng
Santiago's Hot Spot; 2. plass m/ 80,5 poeng
Silver Streak's Twisted Weather; 3. plass m/ 80,5 poeng
Santiago's Romantica; trukket fra sin klasse, pga. drektighet

Jeg kan ikke si at jeg er kjempefornøyd med disse resultatene - mest fordi det er poengene som er viktigst for meg, og ikke plasseringene med tilhørende rosetter. Likevel ble det nå engang slik at denne utstillingen ble rammet av såkalt "lav bedømming", og det ble ikke delt ut så mange av de høyere poengene - noe fler av oss reagerte på. Det er nemlig slik at det eksistererer en slags standard for bedømming, men de individuelle dommerne legger likevel stor vekt på egne preferanser - dermed kan det bli ganske stor forskjell på resultatene fra utstilling til utstilling, avhengig av hvilken dommer du har vært så heldig, eller uheldig.. å få på din klasse. Som om ikke det var nok, så er de fleste av oss rimelig bestemte på at denne bedømmingen ble gjort på "trynefaktor", fordi enkeltes dyr fikk ganske mye høyere poengsum enn andres, til tross for stor forskjell på dyrene - og enighet om at det tapende dyret faktisk var av bedre kvalitet enn det som vant. Er det sånn det skal være?

Likevel vil jeg takke for en flott dag - med hyggelige samtaler, tross alt. Jeg var med som dommeraspirant for andre gang, og syns det er enormt lærerrikt å få jobbe sammen med de som har vært dommere i fler år - selv om det var litt uenighet her og der, ang. bedømming og plassering. Det var også gøy å se igjen dyr som jeg har eid tidligere, og ikke minst treffe nye chinchillaentusiaster.

En ekstra stor takk, og ikke minst klem, går til:
Bodil, Gine-Beathe, Janne Karin og Geir Inge, Monica og Tor Magnus, June, Maria og Janne og Ann-Mari. Uten dere hadde ikke dagen vært mye vellykket, og jeg gleder meg virkelig til neste gang vi sees igjen! Heart

Posted by Shamini on August 30, 2006 – 8:32 PM

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.