dysfunksjonell.no
7Jun/060

*sukk*

Hvorfor er det slik at et annet menneske kan få en til å begynne å gråte med bare et par enkle ord?

Posted by Shamini on June 7, 2006 – 1:24 PM

Comments (0) Trackbacks (0)
  1. Nei du vet… Ting sitter hardt vis de rette ordene kommer fram … tro meg ..


Leave a comment

No trackbacks yet.